Menedzser. Manapság oly divatos szó. Eredeti jelentése szerint azt a személyt jelöli, aki egy folyamatot ellenőriz, irányít, sikerre visz. Az elterjedt pesti vicc szerint viszont ma már a hordár is logisztikai, a titkárnő pedig szövegrögzítési menedzser. Kiss Ulrich jezsuita atya szerint az első menedzser maga Jézus volt, hiszen megalapított egy azóta is sikeresen működő, milliárdnyi ügyféllel rendelkező, több mint kétezer éves céget.

 

A rendbe való belépése előtt közgazdászként nyugaton szép karriert befutott, népszerű jezsuita atya a piacot éppoly jól ismeri, mint a katolikus egyházat. Nem a levegőbe beszél hát, amikor azt mondja: van mit tanulnunk a kereszténység történelméből. A menedzsment-technikák sorát jól ismerő szerzetes szerint Márk evangéliuma gyakorlatilag egy klasszikus menedzsment tankönyv, mely azt meséli el, hogyan kell egyházat építeni. Ez a felismerés ösztönözte arra, hogy a különféle fókuszú vezetési technikák mintájára – Management by Motivation, Management by Results stb. – megalkossa Management by Jesus elnevezésű szemináriumát.

Érvelése szerint igen tanulságos, hogy az Egyház kétezer éve alatt mindent túlélt – s ez rendkívüli alkalmazkodóképességének köszönhető. Érdekes – hívja fel Ulrich atya a figyelmet -, hogy a krízist kifejező írásjel mind a kínai, mind a japán nyelvben két részből áll: az esély, lehetőség és a veszély jeléből. Ezért mondja, hogy az esély mindig legyen fontosabb, mint a veszély, és szavai manapság talán aktuálisabbak, mint valaha.

Kiss Ulrich ragaszkodik megállapításához, miszerint a tisztesség a legkifizetődőbb gyakorlat az üzletben is. Azt mondja, a magyar cégvezetők nem használják ki azt a lehetőséget, ami az adóhivatal és a vállalkozások együttműködésében rejlik, s ennek oka az, hogy mindkét oldal hajlamos ellenségként, és nem partnerként kezelni a másikat. A szerzetes azt tanítja: hosszú távon csak a becsületes alapokon álló és a társadalom számára haszonnal, küldetéssel bíró vállalat marad fenn. Arra oktat, hogyan lehet meglátni az idők jeleit, hogyan lehet bármely piacon megjósolni a trendeket. Bibliai tanításokon keresztül vezeti a résztvevőket a felismerésekhez, mely módszer voltaképp nagyon hasonló a klasszikus, esettanulmányokat használó oktatáséhoz. A szemináriumon olyan jezsuita technikákat is tanít, mint a napi lelkiismeretvizsgálat, mely tökéletesen működik a menedzserek nap végén elvégzendő számvetésében is. Ismernünk kell saját képességeinket és lehetőségeinket, de azokét is, akikkel együtt kell működnünk. A szeminárium lényege éppen az, hogy megtanítsa: hogyan lehet úgy szervezni meg a rendelkezésre álló erőforrásokat, hogy a legnyerőbb csapatot kapjuk eredményül.

 

www.managementbyjesus.hu