Munkahelyteremtő és -megtartó támogatási formák

A foglalkoztatás ösztönzését és támogatását szolgáló programok, intézkedések céljai eltérőek lehetnek: a munkahelyek megőrzése, a foglalkoztatás bővítése vagy új munkahelyek teremtése. A támogatási, döntési szintek is sokrétűek: születhetnek a támogatás odaítéléséről egyedi kormánydöntések, találkozunk minisztériumi pályázatokkal, de a regionális munkaügyi központok, kirendeltségek, valamint egyéb szervezetek is részt vesznek az ösztönzők közvetítésében.

 

A teljesség igénye nélkül, a munkáltatók jellemzően az alábbi támogatási formákban tudnak gondolkodni, illetve a következő területeken élhetnek a támogatási lehetőségekkel:

• munkagyakorlat-szerzés támogatása: TÁMOP 1.1.1., TÁMOP 1.1.2., TÁMOP 1.1.3.;

• munkahelyteremtő beruházás;

• magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak támogatása;

• foglalkoztatást bővítő bértámogatás;

• járulékkedvezmény;

• bérköltség-támogatás;

• pályakezdők munkatapasztalat-szerzési támogatása;

• START, START PLUSZ, START EXTRA kártyák;

• „Út a munkához” közfoglalkoztatási program;

• speciális foglalkoztatási programok;

• távmunka program;

• közmunka program;

• mezőgazdasági idénymunka program;

• munkahelymegőrző bértámogatás;

• kereset-kiegészítés;

• újra-elhelyezkedést segítő bérköltség-támogatás;

• munkába járással összefüggő költségek támogatása.

A jelenleg meghatározó pályázati és támogatási lehetőségek közül e cikk keretében hármat emelnénk ki:

TÁMOP 1.1.1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”

A munkáltatók részére nyújtható támogatások:

• Bérköltség-támogatások: munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat- szerzés támogatása a bruttó munkabér és a munkáltatót terhelő járulékok együttes összegének 100 %-a, 3-12 hónapig terjedő időtartamra. A feltételek fennállása esetén már a munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek részére is megállapítható.

• Rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás: a program célcsoportjai közül egyes személyek esetében a bruttó munkabér és a munkáltatót terhelő járulékok együttes összegének 60%-a, maximum 12 hónapon keresztül. Egyes esetekben a bruttó munkabér és a munkáltatót terhelő járulékok együttes összegének 40%-a, maximum 12 hónapon keresztül.

• Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása: a bértámogatás és a bérköltség-támogatások teljes idejére (maximálisan 12 hónapig), 100%-os mértékben.

• A munkahely megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához szükséges adaptációja, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése: ez a támogatási forma pályázati formában érhető el a munkáltatók részére. A megváltozott munkaképességű emberek munkavégzése speciális fizikai feltételeket is igényel, amelynek költségei a munkáltatókat terhelik. E költségek megtérítése növelheti a megváltozott munkaképességű munkavállalók iránti keresletet, és így elősegíti sikeres elhelyezkedésüket és munkában maradásukat.

TÁMOP 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”

A munkáltatók részére nyújtható támogatások:

• Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (bértámogatás): a hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járulékai legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, legfeljebb egy évi időtartamra.

• Bérköltség-támogatások: munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat-szerzés támogatása, a munkabér és járulékai együttes összegének 100%-a, 3-12 hónapig terjedő időtartamra.

• Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költség támogatása: a bértámogatás és a bérköltség-támogatások teljes idejére (maximum 12 hó), 100%-os mértékben.

• A munkába járáshoz, munkatapasztalatszerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása: támogatás adható a programban támogatott foglalkoztatás teljes időtartama alatt – az őt terhelő rész mértékéig – annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg.

TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába”

A munkáltatók részére nyújtható támogatások:

• Bérköltség-támogatások: munkakipróbálás, munkatapasztalat- és munkagyakorlat szerzés támogatása a bruttó munkabér és a munkáltatót terhelő járulékok együttes összegének 100 %-a, 3-12 hónapig terjedő időtartamra. A feltételek fennállása esetén a már a munkáltatónál munkaviszonyban álló személyek részére is megállapítható.

• Munkába járáshoz kapcsolódó utazási költség támogatása: a bértámogatás és a bérköltség-támogatások teljes idejére (maximum 12 hónapig), 100%-os mértékben.

Erzse Tibor, Munkaügyi Fórum

www.munkaugyiforum.hu